videoovervågning

Maribo Roklubs lokaler er videoovervåget. Overvågningen sker efter de her anførte retningslinjer.
TV-overvågning foretages for:
  • at skabe tryghed, hvis man er alene i klubben.
  • at forebygge hærværk og dårlig opførsel.
  • at forebygge tyveri.
  • at sikre, at det kun er medlemmer, der kommer i klubben.

Der foretages overvågning 24 timer i døgnet.

Der foretages tydelig skiltning om, at klubhuset TV-overvåges.

Optagelser slettes efter 14 dage med mindre, at de skal anvendes i forbindelse med opklaring af hændelser i klubhuset.

Billedoptagelser fra TV-overvågning må videregives, hvis et af følgende punkter er opfyldt:

  • Personen på optagelsen har givet sit udtrykkelige samtykke.
  • Videregivelsen sker som følge af lov.
  • Videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Kun Maribo Roklubs bestyrelse har adgang til optagelserne.

Adgang til optagelserne er beskyttet med password.