Roklubben råder over et træningslokale til glæde for alle medlemmer. Her er romaskiner, løbebånd, motionscykler, vægttræning og meget andet.

OBS: Der er rospinning mandage og  torsdage 18.00 -19.00.
Her er holdet forbeholdt romaskinerne og spiller specielt spinningmusik i lokalet. (Se mere her)

Ordensreglement i træningslokalet

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 8. september 2017.

 • Ophold og træning sker på eget ansvar.
 • Der må kun benyttes indendørs fodtøj.
 • Der må ikke trænes i hverdagstøj.
 • Af hygiejniske og blufærdige årsager må der ikke trænes i bar overkrop.
 • Ikke-medlemmer henvises til klublokalet.
 • Børn under 15 år må kun træne på organiserede hold (grundet forsikringsmæssige årsager).
 • Af sikkerhedsmæssige årsager er det kun tilladt at medbringe drikkedunke af plastik i træningslokalet og omklædningsrummet. Glas og glasflasker må kun medbringes/benyttes i klublokalet.
 • Salg og indtagelse af ulovlige medikamenter er forbudt. Da Maribo Roklub som medlem af DFfR er underlagt Dansk Idrætsforbunds regler, kan ingen af klubbens medlemmer nægte at lade sig teste ved en uanmeldt dopingkontrol. En nægtelse vil blive tolket positiv og medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Håndvægte, vægtskiver, vægtstænger og lignende må ikke lægges på bænkene.
 • Efter brug afsprittes bænke og maskiner.
 • Hold orden! Efter hver øvelse lægges det udstyr, som man har brugt på plads. Det gælder også udstyr, som man ikke nødvendigvis selv har brugt, og som ikke er på rette plads.
 • Træningslokalets musikanlæg skal benyttes med omtanke. Lydniveauet skal holdes lavt, når vinduer er åbne og/eller hvis der er medlemmer, der føler sig generet af musikken. Ved et lavt lydniveau forstås et niveau, hvor man kan samtale ved normalt stemmeleje. Skiftes musik, spørges andre trænende medlemmer om accept. Ved uenighed høres Nova FM. Når der er rospinning, må anlægget max. spille på volumen 15.
 • Evt. gæstetræning kan tillades i særlige tilfælde efter aftale med formanden eller kassereren.
 • Når man er den sidste, der forlader træningslokalet, skal døre og vinduer være lukkede, ligesom musikanlæg, ventilator og lys skal være slukket.
 • Vask op og stil på plads efter brug af service i køkkenet.

Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre permanent bortvisning.