Maribo Roklubs klubhusVelkommen! Maribo Roklub er en roklub beliggende i Maribo på Lolland. Klubben blev grundlagt i 1896 og har siden da været en aktiv del af lokalsamfundet.

 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2024
I Maribo Roklub
(lørdag d. 23. marts 2024 kl. 14.00)

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Behandling af kontingent og budgetforslag
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand og kasserer (I år, formand, Bo Balschmidt, modtager genvalg).
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmerne, Bjarne Hallstrøm og Jane Pørtner. Begge modtager genvalg. På valg er suppleanterne, Klaus Stentebjerg (modtager ikke genvalg) og John Winther (modtager genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet for Klaus Stentebjerg valg af Klaus Duch-Jørgensen
  8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. Bestyrelsen foreslår: Tommy Lindebjerg og Ib Sk. Jørgensen. Suppleanter: Bestyrelsen foreslår: Irene Raby og Keld Christiansen. Alle modtager genvalg.
  9. Valg af repræsentanter til tillidsposter (Generalforsamlingen godkender ved afstemning at bestyrelsen   selv fordeler tillidsposterne til de respektive udvalg.)
  10. Eventuelt.

Hent PDF udgave her:

Indkaldelse til Generalfors 23.03. 2024

 

Klubben har et bredt udvalg af både inrigger- og outriggerbåde, så der er noget for enhver smag. Derudover har klubben også romaskiner og andre træningsmaskiner (ergometre), som medlemmerne kan bruge til træning indendørs.

Maribo Roklub er en aktiv klub, der deltager i både lokale og nationale regattaer. Klubben har også et godt socialt fællesskab, hvor medlemmerne mødes til fælles arrangementer og hyggelige stunder i klubhuset.

Alt i alt er Maribo Roklub en fantastisk klub for alle, der elsker at ro og ønsker at være en del af et aktivt og socialt fællesskab.

Maribo Roklub er en af de i alt ca. 150 roklubber i Danmark og er organiseret i Dansk Forening for Rosport.

Maribo Søndersø er et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er visse restriktioner for hvor og hvornår man må ro i de enkelte områder.

 

 

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne:
Europa investerer

Storstrøms Forsikring

Admin Login