Liste over kommandoer og manøvrer, der bliver brugt ved roning.

1 og 2 om bord
Roerne står med fronten mod styrmandssædet.
På denne kommando anbringer roerne forsigtigt den fod, der er nærmest båden, på bundbrættet mellem spændholt og sæde.
Derefter sættes en hånd på hver ræling,
og den anden fod placeres ved siden af den første.
Så sætter roerne sig roligt på sædet og anbringer fødderne i spændholtet.

3 og 4 om bord
De to andre går i båden på samme måde.

1 og 2 (3 og 4) fra borde
Roerne kører frem på sædet, anbringer fødderne på bundbrædderne, tager fat i begge rælinger, rejser sig og sætter den nærmeste fod på pontonen først, hvorefter de stiger op.

Sæt af
Den (de) roer(ere), der sidder naturligt for afsætning, sætter af. Hvorledes det foregår, afhænger af stedet, hvor båden ligger. I alle tilfælde må det gøres således, at båden kommer fri af anlægsstedet. Man kan sætte af med bådshage eller åren.

Balance
Roerne sidder i vel roet stilling og trykker håndtaget ned mod rælingen. Styrmanden flytter sig på sædet, indtil der er balance.

Til roning klar
Roerne kører langsomt frem i fremstrækket.

Ro væk
Roningen påbegyndes og fortsættes, indtil den afbrydes af en anden kommando.

Vel roet/Det er vel
Roningen eller manøvre, der foretages i det øjeblik, ophører, og roerne indtager vel roet stillingen.
Kommandoen skal altid falde i slutningen af taget.

Småt roning
Åren føres let gennem vandet. Denne manøvre bruges til at nedsætte bådens fart.

Åren på vandet
Årebladet lægges ned på vandet, og lader den slæbe hen ad vandet.

Sæt i
Hvis det er muligt bør denne kommando forudgås af kommandoen “Vel roet”.
Fra vel roet stilling sænker roeren det skivede åreblad i vandet, og åren drejes ca. 10 grader med den hule side mod styrmanden. Denne manøvre anvendes til at bremse bådens fart.

Sæt hårdt i
Åren drejes således, at bladet kommer til at stå lodret i vandet med den hule side vendt mod bevægelsesretningen. Denne manøvre bruges, hvis der ikke opnås tilstrækkelig opbremsning ved at sætte i. Er det ikke tilstrækkeligt at sætte hårdt i, skodder man direkte fra denne stilling.

Til skodning klar
Roeren sætter sig i tilbagelænet stilling, men med årebladet drejet, så den hule side peger mod stævnen.

Skod væk
Skodning er det modsatte af roning. Årebladet sættes i vandet, armene strækkes og derefter køres frem på sædet. Ved skoddetagets afslutning trykkes årebladet op af vandet, skives og føres over vandet til tilbagelænet stilling. Årebladet drejes lodret mod slutningen af bevægelsen.

Bagbord til skodning klar, styrbord til roning klar; Skod – Ro
Denne manøvre benyttes til vending af båden på stedet. Skodning og roning skal foregå skiftevis, således at roerne bevæger sig i takt i båden. Så længe roerne er under instruktion, er det en god idé skiftevis at kommandere “Skod” og “Ro” under vendingen.

Kvart åren
Åren forbliver i åregangen, men trækkes indenbords. Den yderste hånd placeres på indvendige skaft nær klemringen og inderste hånd placeres på den anden side af klemringen. Dette gøres muligt ved at trække åren ind med den yderste hånd. Åren trækkes ind under et fremstræk, hvorefter roningen fortsættes, dog i noget langsommere tempo. Kommandoen skal falde i slutningen af et tag. Manøvren anvendes, hvor passagen er smal.

Åren ud
Benyttes efter “Kvart åren”, når åren atter skal ud.
Åren skubbes ud ved at benytte samme teknik som ovenfor beskrevet, men i modsat rækkefølge.

Åren langs
Åren slippes med den udvendige hånd, og kroppen lænes så langt tilbage, at åren kan føres over hovedet med den indvendige hånd, så den ligger langs båden.

Rejs åren
På denne kommando, der skal falde i “Vel roet”-stillingen, rejser hver roer sin åre ved at flytte den indvendige hånd ud til åregangen, hvor åren fattes med undergreb. Åren trækkes ind i båden, før den løftes med et sving til lodret stilling ved hjælp af begge hænder. Den stilles ned i båden med håndtaget hvilende på bundbrættet træt ind til midterlangremmen. Årerne rettes ind og vendes således, at den hule side af bladet viser agterud. Hænderne holder åren med den indvendige hånd øverst i højde med skulderen og den ande

n hånd nederst ud for benene. Rejsning af åren benyttes som hilsen samt hvor forholdene kræver det ved særlige anlægspladser.

Lad åren falde
Åren lægges ned i åregangen med en jævn, rolig bevægelse uden, at årebladet rører vanden. Det foregår på samme måde som ved “Rejs åren”, men modsat. Roerne slutter i “Vel roet”-stillingen.

Riggen fri
Benyttes i outriggere.
Med en fod i båden og en fod på broen sikres, at riggen er fri af broen.

Spark fra
Benyttes i outriggere.
Med en fod i båden og en fod på kanten af broen skubbes båden væk fra broen ved hjælp af foden på broen. Herefter sætter roerne sig roligt på sædet.