For at blive medlem af Maribo Roklub skal man være fyldt 12 år (der kan dog dispenseres fra alderskravet). Det skal desuden bemærkes, at børn under 15 år kun må træne på organiserede hold.

Indmeldelse sker ved personligt fremmøde i Maribo Roklub. Personer under 18 år kan kun blive medlem, hvis én forælder også er med.

Du skal medbringe følgende:

2) Sundhedskort, som vil være din “nøgle” til klubben.

3) Betaling via MobilePay svarende til 3 måneders kontingent samt indmeldelsesgebyr på 300 kr.

indmeldelse 2024

Sådan gør du:
Find en dato i listen neden under, hvor du ønsker at blive indmeldt.
Skriv en mail til mariboroklub@gmail.com og oplys den dato du vælger at møde op. Så skal vi nok være der!

Indmeldelsesdatoer

Da vi er en klub af frivillige og ikke kan stå til rådighed hver dag, kan vi tilbyde indmeldelse:

Nedenstående MANDAGE i sæsonen 2024  kl. 17.00 

Januar

Mandag d. 08

Mandag d. 22

Februar

Mandag d.05

Mandag d. 19

Marts

Mandag d. 04

Mandag d. 18

April

Mandag d. 08

Mandag d. 22

Maj

Mandag d. 06

Mandag d. 27

Juni

Mandag d. 10

Mandag d. 24

Juli

Mandag d.10

Mandag d. 15

Mandag d. 29

August

mandag d. 12

Mandag d. 26

September

Mandag d. 09

Mandag d. 23

Oktober

Mandag d. 07

Mandag d. 21

November

Mandag d. 04

Mandag d. 18

December

Mandag d. 02

Mandag d. 16

Mandag d. 30

 

UDMELDELSE skal sendes til mariboroklub@gmail.com