Maribo Roklubs Støtteforening blev stiftet den 30. marts 2004.

Foreningens formål er at tilvejebringe midler til nyanskaffelser for Maribo Roklub. Det kan ske ved opkrævning af medlemskontingent, modtagelse af gavebeløb, afholdelse af auktioner, udflugter, tilskud fra fonde og lign.

Medlem af foreningen kan enhver person, forening, organisation, selskab, firma eller institution blive, der betaler det foreskrevne kontingent.

Bestyrelsen består af:

Formand Anne Koppelgaard, ac.koppelgaard@gmail.com

Kasserer Alice Bue Nielsen, alicebjarnebue@gmail.com

Sekretær Birgit Frederiksen, birkitja@gmail.com

På klubbens opslagstavle er ophængt sedler med opfordring til indmeldelse. Foreningen har flere gange givet større  beløb til nyanskaffelser, så man støtter en god sag ved at være medlem af støtteforeningen. Støtteforeningen har pt. 50 betalende medlemmer.

Kontingentet er 100,00 pr. år.

Indmeldelse kan selvfølgelig altid ske ved direkte kontakt til bestyrelsen.