Referat fra generalforsamling

 

 

Referat af Maribo Roklubs Støtteforenings generalforsamling onsdag den 25. april 2018

Ad 1: Efter formandens velkomst blev Hanne Christiansen valgt til dirigent.

Ad 2: I bestyrelsens beretning blev der fokuseret på det meget store arbejde, som Maribo Roklubs bestyrelse lægger for dagen. Arbejdet er meget velorganiseret i en meget lang række udvalg, helt nøjagtig 13, som netop sikrer den store effektivitet, der spores i alle kroge. Særlig er der lige i disse tider grund til at fremhæve bygge- og sponsorudvalget, som kæmper en brav kamp for at få skaffe penge fra diverse fonde til en meget nødvendig og længe ønsket udvidelse af Maribo Roklubs lokaler. Rammerne er vitterlig ved at sprænges.

Blandt andre udvalg, hvor bestyrelsen trækker det store læs, kan nævnes motions- og fitness udvalg, broer- og udeområdeudvalg, ungdomsudvalg, hjemmesideudvalg, køkkenudvalg, morgen- og motionsudvalg, instruktionsudvalg, kaproningsudvalg, materialeudvalg og….. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at mange uden for bestyrelsen altid er villige til at give en hånd med i rigtig mange sammenhæng.

I Maribo Roklub styrer Niels Pedersen økonomien, i Støtteforeningen er det Alice Bue Nielsen, som klarer den del. Der betales 100 kr. i kontingent af foreningens medlemmer plus kilometerpenge, hvis man indgår i den lille konkurrence med sig selv om, hvor mange kilometer, man vil eller kan ro i sæsonen. Alice sørger også for indsamlinger og sammen med sin husbond klarer hun indkøb af ” små skarpe” til særlige lejligheder, blomster og andre opmærksomheder til både glade og triste lejligheder.

Støtteforeningens medlemmer har overtaget rengøringen i klubbens lokaler og bliver efter ansøgning, økonomisk kompenseret af ”moderklubben” med halvdelen af det beløb, som man tidligere betalte et rengøringsfirma. Betalingen tænkes anvendt til indkøb af inventar m.m., når udbygningen på et tidspunkt er tilendebragt. Husforvalter Bjarne Raby sørger for hele planlægningen og fordelingen af opgaverne.

Ad 3: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som var uddelt til alle.

Ad 4: Indkomne forslag: Jørgen Mønbo havde indsendt et velbegrundet forslag om, at Støtteforeningen donerer et beløb til etablering af et overdækket, flisebelagt cykelskur ved klubhuset. Forslaget blev positivt modtaget. Bjarne Bue kikker på mulighederne.

Ad 5: Valg til bestyrelsen: Anne Koppelgaard blev genvagt som formand. Hanne Christiansen og Karen K. Andersen blev suppleanter for bestyrelsen. Jane Pørtner og Kjeld Christiansen blev genvalgt som revisorer og Irene Raby blev ny revisorsuppleant.

Ad 6: Kontingentet er stadig 100 kr. om året.

Ad 7: I festudvalget til afriggerfesten fortsætter Alice og Bjarne, Hanne og Bitten.

Ad 8: Der var ingen punkter under evt.

Tak til dirigenten                 Ref. Anne K