Møde: Bestyrelsesmøde
Tid: Mandag d. 7/12 2009 kl. 17:30 – 21.00
Sted: Maribo Roklub
Deltagere: Niels Otto, Martin, Jesper, Bodil
Fraværende: Flemming, Jan

1. Dagsorden og referat godkendt. 

2. Formanden orienterer:

Tyveri af ovn. Vi har modtaget anmeldelse fra politet. Politiet har fået navne på medlemmer der var til stede da det skete. Vi kan ikke gøre andet nu.


Vi har modtaget børneattester uden anmærkninger på Morten, Martin, Bodil, Niels-Otto og Jan. Der er tidligere indhentet børneattester på Jesper og Flemming.

Børneattesterne udleveres til de respektive personer.


3. Aktuelle emner:

  • Trailerkørekort

– Der undersøges hvad det koster Action Jesper.


  • Møde med morgenroerne

– Martin har talt med Øernes IT og Jørgen Kryger undersøger i øjeblikket hvilke muligheder vi har. Når han har dannet sig et overblik tager Flemming og Martin det aftalte møde med ham.

– Dorthe Galatius skal deltage i bestyrelsesmøder fra næste bestyrelsesmøde, som oberservatør. Action Martin.


  • Forslag til forretningsorden blev gennemgået. Div ændringer tilføjes mv. og forslaget rundsendes. Action Martin.

4. Økonomi:

ok


5. Arrangementer:


6. Tur og motion:


7. Ro- og instruktion:

Der afholdes instruktionskursus her i klubben den 17. – 18. april 2010.


8. Kaproning og ungdom:


9. Materiel:

10. Hus og omgivelser:

  • Broen skal sænkes når vandet bliver vamere. Der fjernes noget af flamingoen og broen gøres mere stiv.
  • Vi har fået tilbud på tag. NO og MN sætter sig sammen og gennemgår tilbudene.
  • Pigerne mener ikke længere der er behov for kasser. Mht. musik prøver de fremover at anvende radion som står i bestyrelseslokalet.

11. Motionsrum:

Motionsrummet skal gøres færdig. Action MN og Flemming


12. Klubblad og hjemmeside:

13. Næste møde:

  • 18/1 2009 kl. 17:00 (Martin sørger for mad, som indtages som første punkt på dagsordenen)

14. Evt.: