Møde:

Bestyrelsesmøde
Tid: Onsdag d. 3/5 2010 kl. 17:00 – 19.00
Sted: Maribo Roklub
Deltagere: Bodil, Martin, Jesper, Dorte, Annie (suppleant) og Jan (referent)
Fraværende: Flemming og Niels Otto

1. Dagsorden og referat godkendt.

2. Formanden orienterer

3. Aktuelle emner

 • Besøg fra Reventlow Lilleskole: Morten Borg har spurgt om han med sin klasse kan låne de 2 gig-både d. 20-21/5. Da han er instruktør vurderer bestyrelsen, at det vil være forsvarligt. Dog skal det varsles i god tid på opslagstavlen.
 • Organisering af arbejde med udvalgsformænd M/K: Der afholdes møde med udvalgsformændene M/K umiddelbart efter dette bestyrelsesmøde.

4. Økonomi

 • Kvartalsregnskab er fremsendt af kassereren – er fundet OK af bestyrelsen.

5. Arrangementer

 • Fra Damp til Diesel: Vi er blevet spurgt, om vi vil sælge popcorn til dette arrangement ved Frilandsmuseet. Det vil vi gerne – Martin deltager.

6. Tur og motion

7. Ro- og instruktion

 • Status på instruktionskursus: Forslag til kaninkort er udarbejdet. Lektions- og vagtplan udestår, men udarbejdes på møde d. 4/5 2010.

8. Kaproning og ungdom

 • Aftale om trailerkørekort: Erklæring udarbejdet til underskrift af Jesper og Morten.
 • Indkøb af et telt: Der er behov for indkøb af et telt til ungdomsroerne. Dette indkøb blev bevilget af bestyrelsen.

9. Materiel

 

10. Hus og omgivelser

 • Status på videoovervågning: Vi har modtaget et tilbud fra Nordisk Security. Nyt tilbud inkl. 4 indendørs kameraer indhentes. Montage-aftale med Lars Rytter afklares. Action: Jan

 

 • Status på tilbygning: Frits er ved at arbejde videre med projektet.

Vi mangler en lejekontrakt med Lolland Kommune (på grunden klubhuset ligger på) – Martin er ved at udarbejde et kontrakt-udspil.

 • Status på energiprojekt og tag: Vi venter på LF-consult, som gennemgår oplægget og kommer med kommentarer.

11. Motionsrum

 • Status på dopingkontrol: Vi er i dialog med ADD.

12. Klubblad og hjemmeside

13. Næste møde:

 • 14/6 2010 kl. 17:00

14. Evt.: