Møde: Bestyrelsesmøde
Tid: Mandag d. 25/2 2010 kl. 17:30 – 21:00
Sted: Maribo Roklub
Deltagere: Flemming, Bodil, Niels Otto, Martin, Dorte og Jan (referent)
Fraværende: Jesper

1. Dagsorden og referat godkendt.

 

2. Formanden orienterer:

 • Hovedgeneralforsamling d. 13/3 i Fredericia.

 

3. Aktuelle emner:

 • Generalforsamling: Anni Larsen vil gerne stille op til bestyrelsen som suppleant. Det blev besluttet at inddrage suppleanterne i en mere aktiv rolle i bestyrelsesarbejdet. Dvs. deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, og ikke stemmeret. Birgit Frederiksen og Tommy Nielsen har udtrykt ønske om at fortsætte som revisorer. Action: Bodil køber øl og vand. Kammeratskabspokal uddeles til: Martin taler med Flemming. Aktivitetspokalen uddeles til: Martin taler med Flemming

 

 • Besættelse af udvalgsposter (formænd):
 • Husudvalg: Hanne Søgaard (formand)
 • Udvalget for broer og udenomsarealer: Hans Rasmussen (formand)
 • Materialeudvalg (indriggere): Bjarne Nielsen (formand)
 • Materialeudvalg (outriggere): Morten Borg (formand)
 • Udvalget for motionsrum: Jan Johansson (formand)
 • Udvalget for instruktion af motionsroere: Dorte Galatius (formand)
 • Ungdomsudvalget: Jesper Haapanen (formand)
 • Arrangementsudvalg: Bjarne Nielsen, Martin Nyvang (formand) og Flemming Jensen
 • Tøjudvalg: Jesper Haapanen (formand), Bodil Nielsen + en ungdomsrepræsentant
 • Udvalg for hjemmeside og nyhedsbrev: Martin Nyvang (formand)

 

Gennemgang og stillingtagen til modtagne forslag:

 • Udvidelse af værksted: Bestyrelsen anbefaler, at vi i stedet arbejder for at bygge bådehallen bredere.
 • Energirenovering af klubhus: Der er udarbejdet en rapport fra Skude og Jacobsen som bestyrelsen anbefaler følges i renoveringen.
 • Videoovervågning af klubhus: Der tilføjes at kun formand og næstformand har adgang til videooptagelserne
 • Ændring af vedtægter: Ingen bemærkninger – bestyrelsen anbefaler at forslaget vedtages.

 

 • Kredsgeneralforsamling: Flemming forlod mødet før dette punkt blev behandlet. Behandles ved næste møde.

 

4. Økonomi:

 • Godkendelse af regnskab: Godkendt. 
 • Budget: Godkendt

 

5. Arrangementer:

 • Udkast til kalender for den kommende sæson: Udarbejdes af Arrangementsudvalget efter generalforsamlingen.

 

6. Tur og motion:

 

7. Ro- og instruktion:

 • Indholdet i ro-instruktionskurset defineres i samarbejde med DFfR. Action: Dorte.
 • Prisen for kurset, som forløber over en weekend, er pr. person 1000,- (inkl. forplejning)

 

8. Kaproning og ungdom:

 • Info: Lolland-Falster mesterskab i ergometer i Nr. Alslev d. 27/2 2010 med over 100 deltagere – dvs. det største stævne i mange år.

 

9. Materiel:

 • Istandsættelse af kaproningsmateriel: Morten og Jesper har lavet en liste over, hvad der skal bruges til outriggere.

       

10. Hus og omgivelser:

 • Status på tag m.v.: Er behandlet under pkt. 3 forslag om udvidelse af værksted.

 

11. Motionsrum:

 • Status på køb af ny maskine: Det undersøges om vægtmagasinet er stort nok, før den indkøbes.
 • Det blev vedtaget at en ny smith-maskine er den næste investering i motionsrummet. Finansiering undersøges ved relevante fonde.

 

12. Klubblad og hjemmeside:

 • Status på ny hjemmeside: Den går i luften i dag d. 25/2 2010.

 

13. Næste møde:

 • Onsdag d. 17/3 2010 kl. 17:30

 

14. Evt.: