Møde: Bestyrelsesmøde
Tid: Mandag d. 4/11 2009 kl. 17:30 – 20:30
Sted: Maribo Roklub
Deltagere: Jesper, Flemming, Bodil, Niels Otto, Martin, og Jan (referent)
Fraværende:

1. Dagsorden og referat godkendt. 

2. Formanden orienterer:

 • Svar fra DIF ang. sortering i venteliste: Der må under ingen omstændigheder finde sortering i ventelisten sted.
 • Strukturændringer i DFfR: Forslaget lyder på at hovedbestyrelsen skal bestå af 7 politisk valgte personer, der ikke som nu har noget ressortområde. Derudover er der stillet forslag om nedlæggelse af kredse og oprette regioner til netværk i stedet. Flemming: Det vurderes at det at forslagene er stillet har skabt en sund debat om strukturen i DFfR. LF kredsen kommer med forslag til hvordan man vil gøre det hernede.

3. Aktuelle emner:

 • Møde med morgenroerne den 9. november 2009: Martin tager kontakt til Jonas og sikrer at han sætter den endelige dagsorden.
 • Forslag til forretningsorden: Forslaget blev diskuteret og der var enighed om at det er vigtigt at når man har identificeret et problem ikke stiller som at ultimativt krav at det løses på den måde man selv havde tænkt sig. Desuden er det vigtigt at klubkulturen stimuleres og dyrkes.
 • Fælles hjemmeside: Bestyrelsen er meget villige til at kigge på strukturen på hjemmesiden, så den opfylder alles behov.

4. Økonomi:

 • Ser fin ud men der fordeles lidt mellem vores konti.

5. Arrangementer:

 • Julefrokost: Afholdes d. 21. november og arrangeres ungdomsroerne.

6. Tur og motion:

7. Ro- og instruktion:

8. Kaproning og ungdom:

 • Leje af materiel: Vi kan leje en dobbelt firer u. styrmand for 2000,- kr. hos Nykøbing Roklub. Det er et krav at den kaskoforsikres. Bådens værdi er ca. 30.000,- kr. og det blev derfor vedtaget at der pga. bådens værdi ikke er behov for denne forsikres (vi betaler hvis der sker noget med båden)
 • Trailerkørekort: Der kan være behov for at et eller flere medlemmer erhverver et trailerkørekort for at opfylde loven, når der køres med bådtrailer. Politiet spørges, da reglerne kan være indviklede. Action: Flemming

9. Materiel:

 • Lokaler til istandsættelse: Bjarne har fundet et egnet sted i Louis Poulsens lokaler. Forsikringsforhold afklares ifm. opbevaring af både underfor klubben. Action: Martin

10. Hus og omgivelser:

 • Status på energiprojekt: En arbejdsgruppe nedsættes til at arbejde med det i løbet af vinteren. Gruppen består af: Flemming, Martin og Jan.

11. Motionsrum:

 • Istandsættelse: Aluplader er indkøbt. Der fokuseres på istandsættelse af rummet, da maling af maskinerne med stor sandsynlighed er meget tidskrævende.
 • Indkøb af ”skimaskine”: Der er indhentet tilbud men de er dyre (min. 50.000,-). Vi ser tiden an og søger midler til formålet i diverse fonde. Pedan (forhandleren) er orienteret om, at vi er på udkig efter en brugt maskine.

12. Klubblad og hjemmeside:

 • Ændring af nyhedsbrev: Der reserveres ¼ side til nyheder fra alle

13. Næste møde:

 • 7/12 2009 kl. 17:30

14. Evt.:

 • Jesper: Rengøringen i herrernes baderum er meget mangelfuld. Der tages kontakt til rengøringsfirmaet. Action: Bodil