Maribo Roklub d. 3/6 2009 kl. 19:00 – 22:45

Deltagere: Niels Otto, Martin, Bodil og Jan (referent)

Fraværende: Jesper, Flemming


1. Dagsorden og referat godkendt.

2. Formanden orienterer:

 • Korttursstyrmandskursus gennemført med positive tilbagemeldinger fra deltagere.
 • Fonde: Sparekassen Lollands Fond har vi modtaget 2000,- kr. Vi har ikke hørt fra de andre.
 • Lokaletilskud: Inden 1/9 2009 skal vi have sendt alle bilag (el, vand, varme etc.) til Lolland Kommune. Ansvarlig: Niels Otto.

3. Aktuelle emner:

 • Forsikringer: Vi er forsikret hos Alm. Brand, men DFfR har indgået en aftale med, og anbefaler, TRYG omkring roklub-forsikringer. Derfor vil vi skifte til TRYG.
 • Regler for indmeldelse, skrappere krav til nye medlemmer: Pga.forskellige uheldige episoder med utilpassede unges opførsel, har vi taget kontakt til og indledt samarbejde med en SSP-konsulent fra Lolland Kommune. Der oprettes pga. mange medlemmer (pt. 220) en venteliste. Det er målet at komme ned på max. 200 medlemmer igen.  

4. Økonomi:

 • Økonomien er OK.
 • Ifm. projektet ”Sikkerhed på søen” skal der afrapporteres til TRYG-fonden. Ansvarlig: Niels Otto og Martin.

5. Arrangementer:

 • Sankt Hans: Det er besluttet at købe øl og vand ved Elite-kiosken. I år sælges kun øl og vand på dåse. Der arbejdes derudover på at få musik på aftenen. Dvs. et stereoanlæg og højtalere. Ansvarlige: Bodil (anlæg) Martin (musik) 

Det er besluttet at købe et antal lyskæder. Ansvarlig: Bodil

 • Sommerfest: Lørdag d. 27/6 2009 kl. 14:00 afholdes klubkaproning. Om aftenen grilles og festes. Maden bestilles fra Folkets Hus og underholdningen består i indslag fra deltagerne. Et opslag til tavlen udarbejdes. Ansvarlig: Niels Otto. 
 • Cykeltur: D. 17/6 2009 ud i det blå… 

6. Tur og motion:

 • Grundlovstur: D. 5/6 2009 til Skelsnæshytten – der er opslag på tavlen.
 • Heldagstur til Præstø Roklub den 11. august: Morgenroerne er tovholder på denne tur.

7. Ro- og instruktion:

 • Delvist behandlet under punkt 3. Resten behandles på næste møde.

8. Kaproning og ungdom:

 • Status på børneattester: Der indhentes attester på alle bestyrelsesmedlemmer. Ansvarlig: Martin.

9. Materiel:

 • Flere inriggere er i dårlig stand: Udsættes til næste møde.

10. Hus og omgivelser:

 • Ombygning af værksted:  Det undersøges om det er muligt at få udarbejdet en lejekontrakt på grunden klubhuset ligger på. Ansvarlig: Martin. Niels Otto foreslog, at man i hjørnet af bådehallen (op mod motionsrummet) monterer nogle isolerede flytbare rumdelere (løse vægge) og et fast isoleret loft ifm. stålspærene. Løsningsforslag videreudvikles. Ansvarlig: Niels Otto.
 • Status på energiprojekt: Der er talt med forskellige byggefirmaer, hvorfra vi afventer tilbud.

11. Motionsrum:

 • Dopingkontrol: Dopingkontrol koster ikke noget, når vi er medlem af DFfR. Men DFfR anbefaler, at vi tænker på, hvad vi vil gøre, hvis vi finder en positiv og den efterfølgende offentlige omtale af at en roer fra Maribo Roklub er dopet. Derfor blev det vedtaget at doping-mistænkte indkaldes til en samtale med bestyrelsen.

12. Klubblad og hjemmeside:

 • Nyt layout: Hjemmesiden får et redesign.
 • Nyhedsbrev: Modul for nyhedsbrev kommer på hjemmesiden.

13. Næste møde:

 • Onsdag d. 20/7 2009 kl. 17:00

14. Evt.: