Maribo Roklub d. 27/4 kl. 19:00 – 22:00
Deltagere: Niels Otto, Flemming, Martin, Bodil og Jan (referent)
Fraværende: Jesper


1. Dagsorden og referat godkendt.
2. Formanden orienterer:

• Fondsansøgninger: Der er søgt midler ved: Nordea-fonden, Fritze og Carl Halkjær’s fond
og Sparekassen Lollands Fond.
• Dopingkontrol: En mangeårig bruger af motionsrummet har gjort opmærksom på, at der er
mistanke om, at en eller flere bruger ulovlige stoffer. Det undersøges, hvad det koster at få
en dopingkontrol i klubben (DIF, DFfR, ADD). Ansvarlig: Martin
• Arbejdshold går i gang med at istandsætte 2-årers inriggere.
• Mandag holder Martin og Niels Otto møde med Tryg Forsikring.
3. Energiprojekt:
• Muligheden for fjernvarme arbejdes der først og fremmest videre med. Campingpladsen og
Bangs Have kontaktes for deres opbakning til etablering af fjernvarme. Ansvarlig: Martin
• Niels Otto foreslog at sætte yderligere en yderdør i ved indgangspartiet. Pris på et sådant
indgangsparti indhentes. Ansvarlig: Niels Otto
• En timer kan indbygges i belysningen i bådhallen. Sensorer i gangen er en mulighed. Priser
indhentes. Ansvarlig: Martin
• Varmegenvinding foreslået af Skude og Jacobsen. Investering: 40.000 kr. Fritz Ernst
kontaktes for løsning. Ansvarlig: Martin Priser på genvindingsanlæg indhentes fra nettet.
Ansvarlig: Jan
• Priser på bådehalstag og efterisolering indhentes. Pris på hulmursisolering indhentes separat.
Ansvarlig: Martin
• Jens Sørensen, Lolland Kommune, kontaktes ang. fliser foran klubhuset og beskæring af
træer ind mod campingpladsen. Ansvarlig: Martin
• Olietank skal (måske) udskiftes. Tryg Forsikring spørges på kommende møde. Ansvarlig:
Martin og Niels Otto
4. Økonomi:
• Der er overført 50.000 kr. fra driftskontoen til bådefonden.
5. Ro- og instruktion:
• Instruktionskursus: Vi afventer DFfR
• Korttursstyrmandskursus: Hold på max. 20 deltagere tilstræbes. Afholdes årligt
tilbagevendende i maj måned.
6. Kaproning og ungdom:
• Rointroduktion på skolerne: Der indbydes på vores hjemmeside til muligheden for at få
besøg på skolerne. Ansvarlige: Jesper og Flemming
7. Næste møde:
• 3/6 2009 kl. 19:00