Konstituering af bestyrelse:
Formand: Martin Nyvang
Næstformand: Flemming Jensen
Kasserer: Niels Otto Jensen
Sekretær: Jan Johansson
Bestyrelsesmedlem: Jesper Haapanen
Bestyrelsesmedlem: Bodil Nielse
n

2.) Formanden orienterer:
• Hovedgeneralforsamling:
• Brugerråd Maribo Sø: Gamle regler for hvad Lolland Kommune skal tage sig af i området
bliver gennemgået.
• Møde i MIF: NO forespurgte Jan Wandy om muligheden for at ekskludere dårlige betalere
og personer med dårlig opførsel. JW har svaret pr. mail at han ikke mener at det er nemt at
gøre noget ved. Der tages kontakt til JW/MIF og forklarer problemet nærmere. Ansvarlig:
Niels Otto.
3.) Aktelle emner:
• Lolland Kommune tilbyder 10.000,- kr. for at renholde eksempelvis Bangs Have for affald
fra april til december. Beslutning: MR støtteforening får tilbuddet om at tjene pengene til
valgfri aktivitet/materiel. Ansvarlig: Martin
• Vi har fået en regning fra Maribo Hallerne for 2 timers livredning fordi en repræsentant fra
Maribo Kajakklub ikke var tilstede som aftalt. Regningen bliver betalt, men vi afkræver
Kajakklubben halvdelen. Ansvarlig: Niels Otto.
4.) Økonomi:
• Halvdelen af båden er betalt.
• Vi modtager i gennemsnit 6000,- kr om måneden fra Elitekiosken igennem tipsmidlerne.
5.) Arrangementer:
• Standerhejsning d. 28/3: Der er indkøbt nyt splitflag hos Aalborg Flagfabrik til lejligheden.
Folketidende kontaktes. Ansvarlig: Martin.
Flemming foreslog at vi køber Tuborg øl og vand i dagens anledning…
• Program 2009: Kredsens, Morgenroernes og MR’s kalendre er lagt sammen i en overskuelig
kalender. Herunder tirsdagsgrillaftener. Udvalgte arrangementer bliver nævnt i
nyhedsbrevet.
6.) Tur og Motion:
• Bandholm Roklub er kontaktet og de er interesseret i gensidige besøg. Der desuden et ønske
om at besøge Stubbekøbing Roklub.
7.) Ro- og instruktion:
• Instruktørkursus: 2 muligheder: 1) Køb af 16 timers kursus til afholdelse i klubben til
timeløn 300,- kr. 2) Eller vi tilbyder DFfR at afholde det i deres regi i Maribo Roklub. 4.-5.
juli eller 22.-23 august bliver forespurgt som mulige datoer hos DFfR. Ansvarlig: Martin.
• Korttursstyrmandskursus: Besluttet at det afholdes fast hvert år i maj. I år onsdag d. 13/5 kl.
17:00 – 21:00. Et stort A1 kort hænges op i bådehallen og mindre kort lamineres, så de kan
medbringes i bådene. Alle medlemmer skal have et gyldigt svømmebevis. Der orienteres
herom i næste nyhedsbrev.
8.) Kaproning og ungdom:
• Ingen punkter til behandling
9.) Materiel:
• Istandsættelse af både: Bjarne Nielsen har foreslået at han tager initiativ til istandsættelse af
både. Der kommer orientering herom i nyhedsbrevet. Der tages kontakt til Bjarne hvor han
gives lov. Ansvarlig: Flemming.
• Indkøb af udstyr til både: Der købes diverse øsekar i Biltema. Ansvarlig: Niels Otto.
• Redningsveste købes. Evt. Fåborg eller Masnedø Marinecenter. Ansvarlig: Bodil. Der laves
en aflåst opbevaring.
• Ophalervogn: Pris indhentes hos Mertz. Ansvarlig: Flemming.
10.) Hus og omgivelser:
• Status energiprojekt: Der indkaldes til et bestyrelsesmøde kun med denne dagsorden.
11.) Motionsrum:
• Indretning: Der er behov for en anden indretning, men ikke akut.
• Sprayflasker til rengøring købes. Ansvarlig: Jan
• Indkøb af legetøj: Borde og stole købes i IKEA. Ansvarlig: Flemming
• Indkøb af romaskine: Købes for 11.500,- brugt. Ansvarlig: Niels Otto
12.) Klubblad og hjemmeside:
• Ingen punkter til behandling
13.) Næste møde:
• Energimøde 27/4 2009 kl: 19:00