Møde:

Bestyrelsesmøde
Tid: Mandag d. 14/6 2010 kl. 17:00 – 20.00
Sted: Maribo Roklub
Deltagere: Jesper, Bodil, Niels Otto, Martin, Dorte, Annie (suppleant) og Jan (referent)
Fraværende: Flemming

 

 

1. Dagsorden og referat godkendt.

2. Formanden orienterer

 • Vi holdt åbent hus søndag d. 13/6 i forbindelse med DGI’s sommerstævne i Hylddalen.
 • Vi har fået ros ifm. afholdelse af Sydhavs regata’en d. 5/6 2010.

 

3. Aktuelle emner:

 • Vi tager imod tilbuddet fra Maribohallerne og køber livredningsassistance, når vi er i svømmehallen.

 

4. Økonomi:

 • Aftalen om det årlige lokaletilskud fra Lolland Kommune udløber i juni. Martin skriver til Kirsten Larsen fra Kultur og Fritid om afklaring.

 

5. Arrangementer:

 • Sankt Hans: Der har hidtil været usikkerhed om der er nogen der laver et bål. Det er dog nu blevet afklaret at Lolland Kommune etablerer et bål på det sted, hvor det plejer at være. Martin er i dialog med spejderne (Bente) om et fremtidigt samarbejde om afholdelse af Skt. Hans. Frivillige mødes kl. 17:30, hvor grillen tændes. Bodil laver et opslag.

 

 • Sommerfest: Afholdes d. 7/8 2010. For at styrke sammenholdet mellem de forskellige grupper i klubben bliver der roet på miksede hold i løbet af dagen.Der vil også blive afholdt kanindåb på dagen. Bodil laver et opslag.

 

6. Tur og motion:

 • Morgenroerne tager til Københavns Roklub d. 15/6 og til Sakskøbing Roklub d. 16/6.

 

7. Ro- og instruktion:

 • Status på instruktion: Der er pt. frigivet 5 kaniner og 6 er undervejs. Martin gjorde opmærksom på, at instruktionen har kørt rigtig fint, og den har gjort, at vi er bedre parat til at tage imod nye roere.

 

8. Kaproning og ungdom:

 • Situationen i ungdomsafdelingen: Der har været en konflikt blandt ungdomsroerne, som har gjort at der er skabt klikedannelse. Alle ungdomsroerne ror og træner stadig, men for nogles vedkommende nu kun på motionsplan. Der bliver fra trænerens side arbejdet på at løse konflikten, og det vurderes, at det vil blive løst.

 

9. Materiel:

 • Bjarne og Frits har stillet forslag om at købe en el-stabler (palleløfter) til anslået 4000 kr. De kvindelige medlemmer har problemer med at anvende den nuværende manuelle stabler til at løfte bådene ned. Det kræver sandsynligvis certifikat at betjene en el-stabler, der kan løfte over 1 meter. Martin undersøger om lovligheden og orienterer forslagsstillerne. Martin undersøger desuden om den gamle kan renoveres.

 

 • Jesper orienterede om at det telt, der tidligere er bevilget indkøb af ikke fås længere. Behovet har dog i mellemtiden ændret sig, og der blev bevilget indkøb af det telt, der er behov for.

 

 • Det trailer-kørekort Jesper er blevet bevilget vil han af personlige årsager ikke gøre brug af. Det vil derfor kun være Morten, der erhverver kørekortet.

 

10. Hus og omgivelser:

 • Status på videoovervågning: Der indhentes alternativt tilbud på video-overvågning. Jan undersøger markedet og indhenter tilbud. 

 

 • Status på tilbygning: Vi er blevet indkaldt til møde i Lolland Kommune d. 1/7 2010 kl. 16:00 omkring benyttelse af grunden og planerne om udvidelsen. Martin og Niels Otto deltager.

 

 • Status på tag mv.: Martin har et møde med LF-consult i morgen d. 15/7 2010. Her vil Martin presse på for at der skal kommer mere fart på projektet. Niels Otto gjorde opmærksom på, at vi med stor sandsynlighed bliver nødt til at stifte taget i bådehallen inden vinter. Pladerne er i meget dårlig stand.

 

11. Motionsrum:

 • Resultat af dopingkontrol: D. 10/5 2010 var der dopingkontrol i klubben. 6 medlemmer blev testet, og 1 var positiv for brug af ulovlige præstationsfremmende stoffer.Den positive prøve blev givet af XXXXX, som ifølge klubbens vedtægter vil blive ekskluderet. Denne afgørelse er endegyldig og kan ikke appelleres. Denne doping-kontrol er den første i en række kontroller, som vil blive gennemført i Maribo Roklub i fremtiden.

 

12. Klubblad og hjemmeside:

 

13. Næste møde:

 • 2/8 2010 kl. 17:00

 

14. Evt.: