Møde: Bestyrelsesmøde

Tid: Mandag d. 2/8 2010 kl. 17:00 – 20:00

Sted:Maribo Roklub

Deltagere: Flemming, Niels Otto, Martin, Dorte, Annie (suppleant) og Jan (referent)

Fraværende: Jesper og Bodil

 

1. Dagsorden og referat godkendt.

 

2. Formanden orienterer:

 • Martin og Niels Otto har været til møde med Lolland Kommune ang. lejekontrakt af grunden klubhuset ligger på. Der var nogle juridiske rettelser til oplægget, men man nåede til enighed om indholdet.

 

3. Aktuelle emner:

 • Kollission med lystbåd ved besøg i Københavns Roklub – fastlæggelse af procedurer ved besøg i andre roklubber: Maribo Roklub har ikke noget ansvar, da styrmanden var fra KR. Derudover vurderes det, at påstanden om beskadiget lystbåd er stærkt overdreven.

 

4. Økonomi:

 • Kvartalsregnskab, som er fremsendt fra Niels-Otto: Ingen bemærkninger
 •  Fremtidig situation efter reduktion af lokaletilskud: Tilskud i år 80.000 kr. Dette reduceres til 40.000 kr. i år. Derfor er det af største nødvendighed at skaffe flere medlemmer under 25 år.
 •  Ny kasserer: Niels Otto har givet udtryk for at han gerne vil stoppe som kasserer efter næste generalforsamling. Annie vil gerne overtage posten og begynder derfor at bistå Niels Otto i løbet af efteråret.

 

5. Arrangementer:

 • Sommerfest: Holdes på lørdag. Opslag er hængt op på tavlen.
 •  Tirsdagsgrill halter: Det blev besluttet, at tjansen som tovholder deles ud på flere hænder. Det aftales fremover, hvem der tager sig af næstfølgende grillaften.

 

6. Tur og motion:

 • Tur til Næstved Roklub, stiller Maribo selv med styrmænd? Det blev besluttet, at der altid skal være lokale styrmænd (eller langtursstyrmand fra MR) i bådene ved besøg i andre roklubber.

 

7. Ro- og instruktion:

 

8. Kaproning og ungdom:

 • Manglende tilgang af nye medlemmer – opfølgning på kredsprojekt: Flemming taler med Morten og Jesper om hvad man kan gøre for at hverve nye ungdomsroere. Der afholdes idéaften d. 25/10 2010 kl. 19:00. 

 

9. Materiel:

 • Forespørgsel fra Sakskøbing Roklub om lån/køb af bådvogn: Det blev besluttet ikke at låne den ud, da vi regner med selv at få brug for den.

 

10. Hus og omgivelser:

 • Status på videoovervågning: Pga. ferie er der ikke indhentet tilbud endnu.
 • Status på tilbygning: Tegninger til byggetilladelse skal udarbejdes. Beskrivelsen er lavet.
 • Status på tag m.v.: I uge 32 bliver der sendt nyt materiale ud til de to byggefirmaer, der er indbudt til at give tilbud.

 

11. Motionsrum:

 • Status på indkøb af ny maskine: Brugte ben-maskiner, der opfylder vores behov er sjældent til salg, men der holdes skarpt udkig på relevante hjemmesider.

 

12. Klubblad og hjemmeside:

 

13. Næste møde:

 • Mandag d. 13/9 2010 kl. 17:00.

 

14. Evt.: