Møde:              Bestyrelsesmøde

Tid:                  Mandag d. 13/9 2010 kl. 17:00 – 20:00

Sted:                Maribo Roklub

Deltagere:         Flemming , Niels Otto, Martin (referent), Dorte og Annie (suppleant)

Fraværende:     Jesper, Bodil og Jan

 

1. Dagsorden og referat godkendt.

 

2. Formanden orienterer:

 • Martin og Flemming deltager i møde om DFfR’s struktur.
 • Materiale om ”Slip frivilligheden løs” sendes til Jesper og Morten
 • Projektet fra Netværkshuset er ikke relevant for os.

 

3. Aktuelle emner:

 • Børneattester er indhentet. Erklæring underskrives og Martin afleverer til Lolland kommune.
 • Der bevilges tilskud på 2600 kr. til afriggerfest.

 

4. Økonomi:

 • Anni har travl og forventer at gå i gang med at forberede kassererskiftet i starten af 2011.

 

5. Arrangementer:

 • Standerstrygning afholdes den 30/10 kl. 14.00.

 

6. Tur og motion: 

 

7. Ro- og instruktion: 

 

8. Kaproning og ungdom: 

 

9. Materiel:

 • Martin indkalder Morten og Bjarne til møde om istandsættelse af både den 16/11 kl. 17.00
 • Den skadede sculler er ved at blive repareret. Reparationen betales af forsikringen.
 • Der søges flere penge til ny dobbeltsculler.

 

10. Hus og omgivelser:

 • Overvågning: Tilbuddet fra EK Electric vælges såfremt Jan mener det er det bedste tilbud. Martin kontakter Jan for at sætte det iværk.
 • Tilbygning: Afventer godkendelse af lejekontrakt fra DIF, før ansøgning om byggetilladelse kan sendes.
 • Tag mv.: Venter på LF Consult.
 • ”Oprydningsdag”: Afholdes den 23/10. 

 

11. Motionsrum:

 • Dopingkontrollen fortsætter. Der betales for intensivering af kontrollen. 

 

12. Klubblad og hjemmeside:

 

13. Næste møde:

 • 10/11, 11/11 eller 15/11.

 

14. Evt.: