Referat generalforsamlinger

Referat Generalforsamling 26_06_2021

Referat_Ekstraordinaer_generalforsamling_110920

Generalforsamling_27_06__2020

Generalforsamling_referat_2019

Referat_generalforsamling_2018

Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt den 11. oktober 2016 kan ses her.

Referat fra generalforsamling afholdt den 12. marts 2016 kan ses her.

Referat fra generalforsamling afholdt den 1. februar 2015 kan ses her.

Referat fra generalforsamling afholdt den 1. marts 2014 kan ses her.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt den 4. november 2013 kan ses her.

Referat fra generalforsamling afholdt den 16. februar 2013 kan ses her.

Referat fra generalforsamling afholdt den 3. marts 2012 kan ses her.