Æresmedlemmer

Knud Meyer    
Stig G. Rasmussen    
Bjarne Bue Nielsen    
Flemming Jensen