Spring til indhold

Maribo Roklubs bådehal

Velkommen til Maribo Roklub

Maribo Roklub er en af de i alt ca. 150 roklubber i Danmark og er organiseret i Dansk Forening for Rosport.

Vi ror på Maribo Søndersø. Søen er også et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er visse restriktioner for hvor og hvornår man må ro i de enkelte områder på søen.

Du kan ro motionsroning eller konkurrenceroning. Vi har mange forskellige bådtyper til begge dele.

Du kan træne i vores træningslokale, der er udstyret med mange forskellige typer træningsmaskiner.

I vores seniorafdeling er der opstået en lang række øvrige aktiviteter der styrker det sociale fællesskab.

 

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne:
Europa investerer

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Storstrøms Forsikring