Forside

Velkommen til Maribo Roklub

Maribo Roklubs bådehal

                     

Indkaldelse til generalforsamling 2021

i Maribo Roklub

Lørdag den 26. Juni kl. 17.00

 

Dagsorden

1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.Formandens beretning

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4.Behandling af kontingent og budgetforslag

5.Behandling af indkomne forslag. Forslag skal fremsættes skriftligt og være       formanden i  hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

6.Valg af formand og kasserer (i år kasserer) modtager genvalg

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg Bjarne Bue, Bjarne Raby, Flemming Olsen ønsker ikke genvalg. Klaus  Stentebjerg foreslås af bestyrelsen. 8.Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse

8.Valg af repræsentanter til ansvarsområder.

9.(Generalforsamlingen godkender ved afstemning at bestyrelsen selv fordeler  tillidsposterne til de respektive udvalg) 

Motionsudvalg, træningslokale

Ungdomsudvalg

Kaproning

Køkkenudvalg

Broer og udeområder

Morgen og motionsroning

Byggeudvalg

Sponsorudvalg

Udvalg for hjemmeside

Udvalg for instruktion

Materialeudvalg

Husudvalg

10.Eventuelt

Coronarestriktioner

Roning er tilladt, efter gældende Corona regler, op til 75 personer udendørs.

Indendørs aktiviteter er tilladt med op til 50 personer i rummet. Personer under 18 år behøver ikke Coronapas, men alle andre skal kunne forevise gyldigt Coronapas. HUSK at holde afstand

Storstrøms Forsikring