For at blive medlem af Maribo Roklub skal man være fyldt 12 år (der kan dog dispenseres fra alderskravet). Det skal desuden bemærkes, at børn under 15 år kun må træne på organiserede hold.

Indmeldelse sker ved personligt fremmøde i Maribo Roklub. Personer under 18 år kan kun blive medlem, hvis én forælder også er med.

 

Du skal medbringe følgende:

1) Udfyldt Indmeldelseskort

2) Sundhedskort, som vil være din “nøgle” til klubben.

3) Betaling via MobilePay svarende til 3 måneders kontingent.

 

Indmeldelse på faste datoer:

Da vi er en klub af frivillige og ikke kan stå til rådighed hver dag, kan vi i 2023 tilbyde indmeldelse Mandage mellem kl. 17.00 og 18.00

2023
Januar Februar Marts April Maj Juni
Mandag d. 9.

Mandag d. 23.

Mandag d. 6.

Mandag d. 20.

Mandag d. 6.

Mandag d. 🛠

Mandag d. 🛠

Mandag d. 🛠

Mandag d. 🛠

Mandag d. 🛠

Mandag d. 🛠

Mandag d. 🛠

2022
Juli August September Oktober November December
Mandag d. 11.

Mandag d. 25.

Mandag d. 8.

Mandag d. 22.

Mandag d. 5.

Mandag d. 19.

Mandag d. 3.

Mandag d. 17.

Mandag d. 31.

Mandag d. 14.

Mandag d. 28.

Mandag d. 12.

UDMELDELSE skal sendes til mariboroklub@gmail.com*

Hvis du ønsker et print af siden her med indmeldelsesdatoerne, gøres det via den grå print-knap her under.