Enhver aktiv roer skal besidde almindelig svømmefærdighed.

 

 Maribo Roklub tilslutter sig  Dansk Forening for Rosports langtursreglement :

Det bevidnes, at ........... kan svømme 300 meter uden hvil og kan træde vande.

 

Formular til dokumentation for svømmefærdigheder hentes på Klubhusets opslagstavle.