For at blive medlem af Maribo Roklub skal man være fyldt 12 år (der kan dog dispenseres fra alderskravet). Det skal desuden bemærkes, at børn under 15 år kun må træne på organiserede hold.

Indmeldelse sker ved personligt fremmøde i Maribo Roklub. Personer under 18 år kan kun blive medlem, hvis én forælder også er med.

Da vi er en klub af frivillige og ikke kan stå til rådighed hver dag, kan vi tilbyde indmeldelse på mandage i sæsonen 2022-2023 mellem kl. 17.00 og 18.00:

Her kan du downloade pdf-fil med datoer for indmeldelse i rosæson 22-23 i Maribo Roklub   Indmeldelse 2022-2023

Du skal medbringe følgende:

1) Udfyldt Indmeldelseskort

2) Sundhedskort, som vil være din “nøgle” til klubben.

3) Betaling via MobilePay svarende til 3 måneders kontingent samt indmeldelsesgebyr på 300 kr.

Maribo Roklub Skema for kontingent

UDMELDELSE skal sendes til mariboroklub@gmail.com