Indmeldelse

For at blive medlem af Maribo Roklub skal man være fyldt 12 år (der kan dog dispenseres fra alderskravet). Det skal desuden bemærkes, at børn under 15 år kun må træne på organiserede hold.

Indmeldelse sker ved personligt fremmøde i Maribo Roklub. Personer under 18 år kan kun blive medlem, hvis én forælder også er med.

Da vi er en klub af frivillige og ikke kan stå til rådighed hver dag, kan vi tilbyde indmeldelse på følgende mandage i 2021 mellem kl. 17.00 og 18.00:

AprilMajJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember
12.10.14.12.9.6.4.1.13.
26.31.28.26.23.20.18.15. og 29.

Du skal medbringe følgende:

1) Udfyldt Indmeldelseskort

2) Sundhedskort, som vil være din “nøgle” til klubben.

3) Betaling via MobilePay svarende til 3 måneders kontingent samt indmeldelsesgebyr på 300 kr.

Kontingent pr. kvartal:

* Junior 225 kr.

* Studerende (18-24 år) 300 kr. (husk dokumentation).

* Senior (fra 18 år) 480 kr.

Se mere om kontingent her.

Kontingentopkrævning sker fremover via Betalingsservice.

UDMELDELSE skal sendes til mariboroklub@gmail.com